PRACA W JIM

 

Jeśli Twoim celem jest realizacja celów zawodowych w organizacji nastawionej na pomoc innym. DOŁĄCZ DO NAS!

LEKARZ PSYCHIATRA DZIECIĘCY/PSYCHIATRA DZIECI I MŁODZIEŻY

Fundacja JiM jest jedną z największych organizacją w Polsce działającą na rzecz osób z autyzmem. W strukturze Fundacji działa Klinika JiM w skład, której wchodzi poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym, poradnia logopedyczna oraz oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży.

 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

LEKARZA
PSYCHIATRY DZIECIĘCEGO/
PSYCHIATRY DZIECI I MŁODZIEŻY

KL/JiM/02-05/17

Miejsce pracy: Łódź

 

 

Poszukujemy lekarzy specjalistów, którzy:

• Posiadają specjalizację i doświadczeniem pracy w zakresie posiadanej specjalizacji

lub

• Lekarzy w trakcie specjalizacji z ww. dziedziny
• Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem

 

 

 

Ze swojej strony oferujemy: 

 • Formę współpracy i zakres godzinowy - do uzgodnienia
 • Atrakcyjne wynagrodzenie

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego (warunek konieczny) z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres:

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

LEKARZ SPECJALISTA NEUROLOG DZIECIĘCY

Fundacja JiM jest jedną z największych organizacją w Polsce działającą na rzecz osób z autyzmem. W strukturze Fundacji działa Klinika JiM w skład, której wchodzi poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym, poradnia logopedyczna oraz oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży.

 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

LEKARZA SPECJALISTY
NEUROLOGA DZIECIĘCEGO

KL/JiM/01-05/17

Miejsce pracy: Łódź

 

 

Poszukujemy lekarzy specjalistów, którzy:

• Posiadają specjalizację i doświadczeniem pracy w zakresie posiadanej specjalizacji
• Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem

 

 

Ze swojej strony oferujemy: 

 • Formę współpracy i zakres godzinowy - do uzgodnienia
 • Atrakcyjne wynagrodzenie

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego (warunek konieczny) z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres:

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

PSYCHOLOG

Fundacja JiM działa od 15 lat niosąc pomoc tysiącom dzieci z autyzmem w całej Polsce oraz ich rodzinom zrzeszonym w kilkudziesięciu Klubach JiM. Prowadzimy Klinikę diagnozy autyzmu oraz przedszkole i szkoły. Działalność Fundacji oparta jest na zdywersyfikowanych, stabilnych źródłach finansowania.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacji osoby zainteresowane pracą na stanowisku:

 

 

PSYCHOLOGA
KL/JiM/04-02/18

Miejsce pracy: Łódź

 

Główne zadania na stanowisku:

 • Dobór narzędzi diagnostycznych i dostosowywanie metod pracy (dobór zajęć) uczestników z myślą o realizacji celu
 • Współtworzenie Indywidualnych Programów Terapeutycznych i Społecznych na podstawie diagnozy funkcjonalnej
 • Kierowanie procesem terapeutycznym na podstawie oceny postępów
 • Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi i młodzieżą
 • Współpraca z innymi specjalistami
 • Współpraca z rodzicami lub opiekunami uczestników

 

Poszukujemy kandydatów, którzy:

 • Posiadają dyplom psychologa

 • Mają doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi (preferowane z dziećmi i młodzieżą)

 • Znają narzędzia diagnostyczne oraz potrafią dopasować je do potrzeb terapii dzieci i młodzieży

 • Są otwarci na zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój

 • Potrafią pracować procesowo z myślą o realizacji celów

 • Są nastawieni na poszukiwanie nowych pomysłów - wyjście poza rutynę i schematy działania

 • Potrafią pracować w zespole i tworzyć atmosferę współpracy

 

 

 

Wybranym terapeutom ferujemy: 

 • Umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji
 • Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres:

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). ”.

WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

PRZEDSTAWICIEL DS. RZECZNICTWA FUNDACJI JiM

Fundacja JiM tworzy lepszy świat dla osób z autyzmem. Walczy o zwiększenie dostępu do bezpłatnej diagnozy i terapii autyzmu w Polsce. O podniesienie jakości życia osób z autyzmem od chwili diagnozy do dorosłości. Podnosi świadomość autyzmu, by zwiększyć akceptację dla osób ze spektrum w społeczeństwie. Fundacja prowadzi również własne placówki diagnostyczne i edukacyjne oraz organizuje rodziców w programie członkowiskim "Klub Rodziców JiM". Działalność Fundacji oparta jest na zdywersyfikowanych, stabilnych źródłach finansowania. 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

RZECZNIKA PRAW OSÓB Z AUTYZMEM FUNDACJI JiM
RZEC/JiM/03-01/18

Miejsce pracy: Łódź

Poszukujemy osoby zmotywowanej do działania na rzecz osób z autyzmem, poprzez podejmowanie działań na rzecz zmian zmierzających do  wprowadzania systemowych rozwiązań poprawiających ich sytuację.

 

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało m.in.:

 • Budowanie relacji z instytucjami publicznymi w celu wskazywania potrzeb środowiska 

 • Opiniowanie aktów prawnych i przygotowywanie stanowisk proponowanych zmian w obrębie zmian w prawie

 • Przygotowywanie i realizacja kampanii promujących korzystne dla osób z autyzmem zmiany prawne

 • Monitorowanie sytuacji prawnej osób z autyzmem

 • Kierowanie procesem porad i wsparcia prawnego

 • Budowanie relacji z organizacjami działającymi na rzecz osób z autyzmem oraz z osobami z autyzmem mogącymi występować we własnym imieniu

 

Poszukujemy kandydatów, którzy:

 • Posiadają wykształcenie prawnicze lub administracyjne

 • Znają problem autyzmu i aktualne rozwiązania prawne

 • Potrafią pracować długofalowo i osiągać dalekosiężne cele

 • Znają specyfikę i sposób funkcjonowania instytucji publicznych

 • Potrafią budować relacje z osobami i środowiskami mając zawsze na uwadze cel nadrzędny

 • Doskonale posługują się językiem polskim w mowie i piśmie oraz potrafią komunikować się w języku angielskim

 • Potrafią występować publicznie i pracować zespołowo

 • Są zmotywowani do działania na rzecz osób z autyzmem

 

Oferujemy: 

 • Pracę na pełen etat
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju kompetencji niezbędnych na stanowisku
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w zespole nastawionym na współpracę i realizację celów
 • Możliwość realizacji misji Fundacji - tworzyć lepszy świat dla osób z autyzmem

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego (warunek konieczny) z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres:

 

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)

WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

NAUCZYCIEL- OLIGOFRENOPEDAGOG W SZKOLE

Fundacja JiM jest jedną z największych organizacji w Polsce działających na rzecz osób z autyzmem. W ramach Fundacji działają placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Przedszkole JiM.

Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacji osoby posiadające kwalifikacje do pracy z dziećmi z autyzmem, zainteresowane pracą na stanowisku:

 

NAUCZYCIEL- OLIGOFRENOPEDAGOG
W SZKOLE 
PP/JiM/15-11/17

Miejsce pracy: Łódź

 


Codzienna praca to dążenie do realizacji celów poprzez:

 • stałą, codzienną pracę edukacyjną i terapeutyczną z dzieckiem z autyzmem i innymi neurotrudnościami
 • stałą współpracę z innymi specjalistami biorącymi udział w terapii dziecka

 

Poszukujemy specjalistów, którzy:

 • posiadają wykształcenie wyższe z zakresu oligofrenopedagogiki
 • mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w tym z dziećmi z autyzmem

 

Naszym celem jest pozyskanie osób, które:

 • mają umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z podopiecznymi i z rodzicami
 • posiadają dużo inicjatywy i angażują się w wykonywaną pracę
 • potrafią pracować systematycznie i z myślą o celu
 • są otwarci na zdobywanie wiedzy i rozwój własny
 • potrafią pracować w zespole i tworzyć atmosferę współpracy
 • podzielają wartości organizacyjne m.in. otwartość, tolerancję i szacunek wobec różnorodności

 

Wybranym kandydatom, oferujemy:

 • umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • rzeczywistą możliwość rozwoju zawodowego i osobistego – ścieżka kariery zawodowej
 • możliwość rozwoju i realizacji szczytnej misji organizacji JiM

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres e-mail:

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

POMOC NAUCZYCIELA W SZKOLE

Fundacja JiM jest jedną z największych organizacji w Polsce działających na rzecz osób z autyzmem. W ramach Fundacji działają placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Przedszkole JiM.

 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

POMOC NAUCZYCIELA W SZKOLE
PSZ/JiM/16-11/17

Miejsce pracy: Łódź

Codzienna praca to asystowanie nauczycielowi/terapeucie w codziennej pracy.

 

 

Główne zadania na stanowisku:

 • Wspomaganie nauczyciela w przygotowaniu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi zgodnie z wytycznymi nauczyciela
 • Wspieranie podopiecznych w czynnościach samoobsługowych, higienicznych i opiekuńczych
 • Stała współpraca z nauczycielem/terapeutą w zakresie zachowania spójności oddziaływań opiekuńczych z oddziaływaniami terapeutycznymi prowadzonymi przez specjalistów

 

Celem rekrutacji jest wyłonienie kandydatów, którzy: 

 • Mają doświadczenie w pracy z niepełnosprawnymi dziećmi
 • Posiadają predyspozycje do pracy z dziećmi m.in. cierpliwość, empatię, poczucie odpowiedzialności
 • Potrafią systematycznie współpracować z nauczycielem/terapeutą w grupie, aby zapewnić spójność oddziaływań względem dziecka
 • Podzielają wartości panujące w Fundacji: otwartość, tolerancję i szacunek wobec różnorodności
 • Potrafią tworzyć pozytywne relacje z podopiecznymi, nauczycielami i współpracownikami

 

Kwalifikacje mile widziane:

 • Mają przygotowanie pedagogiczne i/lub
 • Posiadają doświadczenie w pracy z dzieckiem autystycznym

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę pośród ludzi pełnych pasji
 • Możliwość rozwoju i realizacji szczytnej misji organizacji JiM

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego (warunek konieczny) z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres e-mail: 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

POMOC NAUCZYCIELA W PRZEDSZKOLU

 

Fundacja JiM jest jedną z największych organizacji w Polsce działających na rzecz osób z autyzmem. W ramach Fundacji działają placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Przedszkole JiM.
Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

POMOC NAUCZYCIELA W PRZEDSZKOLU 
PP/JiM/18-12/17

Miejsce pracy: Łódź

Codzienna praca to asystowanie nauczycielowi/terapeucie w codziennej pracy.

 

 

Główne zadania na stanowisku: 

• Wspieranie podopiecznych w czynnościach samoobsługowych, higienicznych i opiekuńczych
• Wspomaganie nauczyciela w przygotowaniu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi zgodnie z wytycznymi nauczyciela
• Stała współpraca z nauczycielem/ terapeutą w zakresie zachowania spójności oddziaływań opiekuńczych z oddziaływaniami terapeutycznymi prowadzonymi przez specjalistów

 

Celem rekrutacji jest wyłonienie kandydatów, którzy: 

• Mają doświadczenie w pracy z niepełnosprawnymi dziećmi lub odpowiednie przygotowanie pedagogiczne
• Posiadają predyspozycje do pracy z dziećmi m.in. cierpliwość, empatię, poczucie odpowiedzialności
• Potrafią systematycznie współpracować z nauczycielem/terapeutą w grupie, aby zapewnić spójność oddziaływań względem dziecka
• Podzielają wartości panujące w Fundacji: otwartość, tolerancję i szacunek wobec różnorodności
• Potrafią tworzyć pozytywne relacje z podopiecznymi, nauczycielami i współpracownikami

 

Kwalifikacje mile widziane :

• Mają przygotowanie pedagogiczne i/lub
• Posiadają doświadczenie w pracy z dzieckiem autystycznym
lubią pracę z dzieckiem i potrafią sprawić, aby dzieci lubiły ich,

 

Oferujemy:

• Umowę o pracę
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji
• Pracę pośród ludzi pełnych pasji
• Możliwość rozwoju i realizacji szczytnej misji organizacji JiM
umowę o pracę,

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego (warunek konieczny) z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres e-mail: 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

Manager ds. pozyskiwania i współpracy z partnerami biznesowymi

 

Posiadasz doświadczenie i/lub chcesz dalej rozwijać się w relacjach z obszarem B2B. Będziemy Cię aktywnie wspierać w dalszym rozwoju. Sprawdź co oferujemy.


Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

Manager ds. pozyskiwania i współpracy z partnerami biznesowymi
FR/JiM/01-01/18Miejsce pracy: Łódź

 

Główne zadania na stanowisku:

 • Przygotowanie koncepcji i realizacja projektów z partnerami biznesowymi, mających na celu pozyskiwanie funduszy na realizację misji Fundacji
 • Utrzymywanie trwałych relacji z partnerami biznesowymi – odpowiedzialność za wysoką jakość obsługi partnerów
 • Samodzielne przygotowanie ofert współpracy i ich prezentacja u potencjalnych partnerów
 • Nadzór nad realizacją powierzonych projektów i ich budżetem
 • Pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych poprzez budowanie zaangażowania, kreowanie wizji wspólnych działań
 • Tworzenie nowego obszaru pozyskiwania funduszy

 

Poszukujemy, kandydatów którzy:

 • Posiadają doświadczenie we współpracy z partnerami biznesowymi
 • Posiadają bardzo dobre zdolności komunikacyjne w zakresie nawiązywania relacji z obszarem B2B i budowania zaangażowania

 • Wyróżniają się dynamizmem, inicjatywą w działaniu, kreatywnością w zakresie powierzonych zadań oraz konsekwencją w dążeniu do realizacji celu

 • Potrafią pracować w zespole

 • Mają silną motywację do pracy - potrafią angażować się w realizacje powierzonych zadań

 • Potrafią analizować dane, wyciągać wnioski i wprowadzać działania doskonalące

 • Znają dobrze język angielski

  Dodatkowym atutem będzie posiadanie wiedzy z obszaru CSR i/lub doświadczenie na stanowisku account managera B2B lub pokrewnym.

 

Oferujemy:

 • Pracę na pełen etat
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w zespole nastawionym na współpracę i osiąganie celów
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, udział w konferencjach i sympozjach
 • Cykl szkoleń zapoznających ze specyfiką pracy na oferowanym stanowisku

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego (warunek konieczny) z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres adres e-mail: 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

FUNDACJA JiM
UL. TATRZAŃSKA 105
93-279 ŁODŹ, POLAND
TEL. +48 42 643 46 70 

DLA DARCZYŃCÓW: darczyncy@jim.org
EDUKACJA JiM: sekretariat@jim.org
KLINIKA JiM: klinika@jim.org
KLUB RODZICÓW: klubrodzicow@jim.org
PRACA: praca@jim.org
BIURO ZARZĄDU: zarzad@jim.org


 

BĄDŹ NA BIEŻĄCO  Z TYM CO SIĘ DZIEJE W JiM
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

OBSERWUJ NAS NA:

KRS: 0000127075
NR KONTA: 03 1030 1999 7750 0000 5200 0000


Copyright Fundacja JiM

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.