PRACA W JIM

 

Jeśli Twoim celem jest realizacja celów zawodowych w organizacji nastawionej na pomoc innym. DOŁĄCZ DO NAS!

LEKARZ PSYCHIATRA DZIECIĘCY/PSYCHIATRA DZIECI I MŁODZIEŻY

Fundacja JiM jest jedną z największych organizacją w Polsce działającą na rzecz osób z autyzmem. W strukturze Fundacji działa Klinika JiM w skład, której wchodzi poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym, poradnia logopedyczna oraz oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży.

 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

LEKARZA
PSYCHIATRY DZIECIĘCEGO/
PSYCHIATRY DZIECI I MŁODZIEŻY

KL/JiM/02-05/17

Miejsce pracy: Łódź

 

 

Poszukujemy lekarzy specjalistów, którzy:

• Posiadają specjalizację i doświadczeniem pracy w zakresie posiadanej specjalizacji

lub

• Lekarzy w trakcie specjalizacji z ww. dziedziny
• Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem

 

 

 

Ze swojej strony oferujemy: 

 • Formę współpracy i zakres godzinowy - do uzgodnienia
 • Atrakcyjne wynagrodzenie

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego (warunek konieczny) z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres:

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

LEKARZ SPECJALISTA NEUROLOG DZIECIĘCY

Fundacja JiM jest jedną z największych organizacją w Polsce działającą na rzecz osób z autyzmem. W strukturze Fundacji działa Klinika JiM w skład, której wchodzi poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym, poradnia logopedyczna oraz oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży.

 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

LEKARZA SPECJALISTY
NEUROLOGA DZIECIĘCEGO

KL/JiM/01-05/17

Miejsce pracy: Łódź

 

 

Poszukujemy lekarzy specjalistów, którzy:

• Posiadają specjalizację i doświadczeniem pracy w zakresie posiadanej specjalizacji
• Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem

 

 

Ze swojej strony oferujemy: 

 • Formę współpracy i zakres godzinowy - do uzgodnienia
 • Atrakcyjne wynagrodzenie

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego (warunek konieczny) z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres:

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

PSYCHOLOG

Fundacja JiM tworzy lepszy świat dla osób z autyzmem. Prowadzi Klinikę Diagnozy i Terapii JiM, Przedszkole, Szkołę Podstawową, Gimnazjum, Szkołę Przysposabiającą do pracy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Razem z osobami dorosłymi z autyzmem i z Zespołem Aspergera tworzy program Silniejsza Dorosłość.
JiM organizuje tysiące rodziców, opiekunów i self-adwokatów w Kluby JiM, gdzie razem tworzą wielką siłę. 2 kwietnia oraz przez cały rok zapala Polskę na niebiesko w licznych kampaniach społecznych. Działalność Fundacji oparta jest na zdywersyfikowanych, stabilnych źródłach finansowania. Zatrudnia 130 osób.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacji osoby zainteresowane pracą na stanowisku:

 

PSYCHOLOGA
KL/JiM/11-09/17

Miejsce pracy: Łódź

 

Główne zadania na stanowisku:

 • Dobór narzędzi diagnostycznych i dostosowywanie metod pracy (dobór zajęć) uczestników z myślą o realizacji celu
 • Współtworzenie Indywidualnych Programów Terapeutycznych i Społecznych na podstawie diagnozy funkcjonalnej
 • Kierowanie procesem terapeutycznym na podstawie oceny postępów
 • Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi i młodzieżą
 • Współpraca z innymi specjalistami
 • Współpraca z rodzicami lub opiekunami uczestników

 

Poszukujemy kandydatów, którzy:

 • Posiadają dyplom psychologa

 • Mają doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi (preferowane z dziećmi i młodzieżą)

 • Znają narzędzia diagnostyczne oraz potrafią dopasowania je do potrzeb terapii dzieci i młodzieży

 • Są otwarci na zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój

 • Potrafią pracować procesowo z myślą o realizacji celów

 • Są nastawieni na poszukiwanie nowych pomysłów - wyjście poza rutynę i schematy działania

 • Potrafią pracować w zespole i tworzyć atmosferę współpracy

 

 

 

Wybranym terapeutom ferujemy: 

 • Umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji
 • Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres:

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

RZECZNIK PRAW OSÓB Z AUTYZMEM FUNDACJI JiM

Fundacja JiM jest największą organizacją w Polsce działającą na rzecz osób z autyzmem. W ramach Fundacji działa Klub Rodziców JiM zrzeszający ponad 3000 rodziców z całego kraju. Fundacja zrzesza również osoby z autyzmem występujące w roli self-adwokatów. Działając w imieniu rodziców, self-adwokatów oraz osób z autyzmem w Polsce, Fundacja prowadzi działania rzecznicze, których celem jest poprawa sytuacji wszystkich osób z autyzmem w kraju. 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

RZECZNIKA PRAW OSÓB Z AUTYZMEM FUNDACJI JiM
RZEC/JiM/05-09/17

Miejsce pracy: Łódź, Warszawa

Poszukujemy osoby z doświadczeniem, zmotywowanej do działania na rzecz osób z autyzmem, potrafiącej osiągać założone cele prowadzące do korzystnych, systemowych rozwiązań poprawiających ich sytuację.


Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało m.in.:

 • Budowanie relacji z instytucjami publicznymi i pozarządowymi

 • Opiniowanie aktów prawnych i przygotowywanie stanowisk proponowanych zmian

 • Przygotowywanie i realizacja kampanii promujących korzystne dla osób z autyzmem zmiany prawne

 • Monitorowanie sytuacji prawnej osób z autyzmem

 • Zarządzanie procesem porad i wsparcia prawnego

 • Udział w spotkaniach kierownictwa Fundacji JiM

 

Poszukujemy kandydatów, którzy:

 • Posiadają wykształcenie prawnicze lub administracyjne

 • Znają problem autyzmu i aktualne rozwiązania prawne

 • Potrafią pracować długofalowo i osiągać dalekosiężne cele

 • Znają specyfikę i sposób funkcjonowania instytucji publicznych

 • Potrafią budować relacje z osobami i środowiskami mając zawsze na uwadze cel nadrzędny

 • Doskonale posługują się językiem polskim w mowie i piśmie oraz potrafią komunikować się w języku angielskim

 • Potrafią występować publicznie i pracować zespołowo

 • Są zmotywowani do działania na rzecz osób z autyzmem

 

Oferujemy: 

 • Pracę na pełen etat
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju kompetencji niezbędnych na stanowisku
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w zespole nastawionym na współpracę i realizację celów
 • Możliwość realizacji misji Fundacji - tworzyć lepszy świat dla osób z autyzmem

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego (warunek konieczny) z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres:

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

NAUCZYCIEL- OLIGOFRENOPEDAGOG W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Fundacja JiM jest jedną z największych organizacji w Polsce działających na rzecz osób z autyzmem. W ramach Fundacji działają placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Przedszkole JiM.

Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacji osoby posiadające kwalifikacje do pracy z dziećmi z autyzmem, zainteresowane pracą na stanowisku:

 

NAUCZYCIEL- OLIGOFRENOPEDAGOG
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
PP/JiM/01-07/17

Miejsce pracy: Łódź

 


Codzienna praca to dążenie do realizacji celów poprzez:

 • stałą, codzienną pracę edukacyjną i terapeutyczną z dzieckiem z autyzmem i innymi neurotrudnościami
 • stałą współpracę z innymi specjalistami biorącymi udział w terapii dziecka

 

Poszukujemy specjalistów, którzy:

 • posiadają wykształcenie wyższe z zakresu oligofrenopedagogiki
 • mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w tym z dziećmi z autyzmem

 

Naszym celem jest pozyskanie osób, które:

 • mają umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z podopiecznymi i z rodzicami
 • posiadają dużo inicjatywy i angażują się w wykonywaną pracę
 • potrafią pracować systematycznie i z myślą o celu
 • są otwarci na zdobywanie wiedzy i rozwój własny
 • potrafią pracować w zespole i tworzyć atmosferę współpracy
 • podzielają wartości organizacyjne m.in. otwartość, tolerancję i szacunek wobec różnorodności

 

Wybranym kandydatom, oferujemy:

 • umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • rzeczywista możliwość rozwoju zawodowego i osobistego – ścieżka kariery zawodowej
 • możliwość rozwoju i realizacji szczytnej misji organizacji JiM

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres e-mail:

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

NAUCZYCIEL-TERAPEUTA W SZKOLE

 

Fundacja JiM jest jedną z największych organizacją w Polsce działających na rzecz osób z autyzmem. W ramach Fundacji działają placówki oświatowe: Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Przysposabiająca do Pracy. 


Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacji osoby posiadające kwalifikacje (lub chcący je uzupełniać) do pracy z dziećmi z autyzmem, zainteresowane pracą na stanowisku:

NAUCZYCIELA-TERAPEUTY W SZKOLE ,
SZK/JiM/03-05/17

Miejsce pracy: Łódź

 

 

Codzienna praca to dążenie do realizacji celów poprzez:

• stałą, codzienną pracę edukacyjną i terapeutyczną z dzieckiem z autyzmem i innymi neurotrudnościami
• stałą współpracę z innymi specjalistami biorącymi udział w terapii dziecka
.

 

Poszukujemy specjalistów, którzy: 

• posiadają wykształcenie wyższe z zakresu oligofrenopedagogiki
• mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w tym z dziećmi z autyzmem

 

Naszym celem jest pozyskanie osób, które:

• mają umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z podopiecznymi i z rodzicami
• posiadają dużo inicjatywy i angażują się w wykonywaną pracę
• potrafią pracować systematycznie i z myślą o celu
• są otwarci na zdobywanie wiedzy i rozwój własny
• potrafią pracować w zespole i tworzyć atmosferę współpracy
• podzielają wartości organizacyjne m.in. otwartość, tolerancję i szacunek wobec różnorodności
.

 

 

Wybranym osobom oferujemy:

• umowę o pracę
• atrakcyjne wynagrodzenie
• możliwość rozwoju zawodowego i osobistego /ścieżkę kariery/
• możliwość rozwoju i realizacji szczytnej misji organizacji JiM

 

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego (warunek konieczny) z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres adres e-mail: 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

Account Manager B2B

 

Masz dość pracy w agencji i dużych korporacjach? Zmień perspektywę i zacznij pracę w Fundacji JiM!
Obecnie poszukujemy account managera, odpowiedzialnego za pozyskiwanie partnerów biznesowych oraz budowanie i rozwijanie z nimi trwałych relacji.


Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

Account Manager B2B
FR/JiM/02-09/17Miejsce pracy: Łódź

 

Główne zadania na stanowisku:

 • Budowanie koncepcji i realizacja projektów z partnerami biznesowymi, mających na celu pozyskiwanie funduszy na realizację misji Fundacji
 • Utrzymywanie trwałych relacji z partnerami biznesowymi – odpowiedzialność za wysoką jakość obsługi partnerów
 • Samodzielne przygotowanie ofert współpracy i ich prezentacja u potencjalnych partnerów
 • Nadzór nad realizacją powierzonych projektów i ich budżetem
 • Pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych poprzez budowanie zaangażowania, kreowanie wizji wspólnych działań

 

Poszukujemy, kandydatów którzy:

 • Posiadają bardzo dobre zdolności komunikacyjne w zakresie nawiązywania relacji i budowania zaangażowania

 • Posiadają min. rok doświadczenia na stanowisku account managera lub pokrewnym 

 • Wyróżniają się dynamizmem, inicjatywą w działaniu, kreatywnością w zakresie powierzonych zadań oraz konsekwencją w dążeniu do realizacji celu

 • Potrafią pracować w zespole

 • Mają silną motywację do pracy - potrafią angażować się w realizacje powierzonych zadań

 • Potrafią analizować dane, wyciągać wnioski i wprowadzać działania doskonalące

 • Znają dobrze język angielski

  Dodatkowym atutem będzie posiadanie wiedzy z obszaru CSR

 

Oferujemy:

 • Pracę na pełen etat
 • Atrakcyjny system wynagrodzenia
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Cykl szkoleń zapoznających ze specyfiką pracy na oferowanym stanowisku

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego (warunek konieczny) z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej w terminie do dnia 30.09.2017 na adres adres e-mail: 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

FUNDACJA JiM
UL. TATRZAŃSKA 105
93-279 ŁODŹ, POLAND
TEL. +48 42 643 46 70

 

DO SEKRETARIATU JIM HELP@JIM.ORG
DO CENTRUM TERAPII KLINIKA@JIM.ORG
DLA RODZICÓW KLUBRODZICOW@JIM.ORG
DLA DARCZYŃCÓW DARCZYNCY@JIM.ORG 

BĄDŹ NA BIEŻĄCO  Z TYM CO SIĘ DZIEJE W JiM
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

OBSERWUJ NAS NA:

KRS: 0000127075
NR KONTA: 03 1030 1999 7750 0000 5200 0000


Copyright Fundacja JiM

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.